dijous, 2 de maig de 2013

QÜESTIONARI


 • Un full de càlcul permet:
  1.  Manipular dades numèriques i alfanumèriques
  2. Realitzar càlculs complexos amb diferents dades
  3. Representar càlculs de forma gràfica
  4. Crear bases de dades
  5. Totes les respostes anteriors són correctes
 • Quines de les funcions següents ofereix un full de càlcul tipus Excel o OpenOffice Calc? Assenyala les respostes que consideris convenients:
  1. Inserir files i columnes
  2. Eliminar i/o inserir cel·les
  3. Eliminar el contingut o format de les cel·les
  4. Inserir i/o eliminar fulls
  5. Totes les respostes són correctes
 • Quines de les següents opcions ens permeten obrir un nou document de full de càlcul?:
  1. Configurar el  desament automàtics
  2. Anar directament a la icona de disquet de la barra estàndard
  3. Anar al menú Fitxer, seleccionar-hi Crea Fitxer, i fer clic a l'opció Nou
  4. Accedir al menú Fitxer i seleccionar-hi l'opció Desa
  5. Seleccionar la icona de document en blanc que hi ha a la barra estàndard
 • Anar a l'opció Fitxer, seleccionar-hi Anomena i, un cop reanomenat, prémer Desar Indica si l'afirmació següent és certa o falsa: "Podem emplenar un conjunt de cel·les estirant amb el ratolí des del punt negre que figura a la part inferior dreta de la cel·la o les cel·les seleccionades. Si la selecció que hem dut a terme és susceptible de convertir-se en una sèrie, les cel·les s'emplenaran automàticament. 
  1. Cert
  2. Fals

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada