dilluns, 19 de novembre de 2012

Correció examen UD:2

1. Què és Internet?:
   a)World Wide Web
   b)La Xarxa de les Xarxes  
   c) Xarxa informàtica mundial

5.En les barres de navegació d'Internet Explorer i Mozilla Firefox hi ha una icona per actualitzar o recarregar la pàgina actual. Quina combinació de tecles puc prémer, per actualitzar la pàgina?:
   a) He de prémer la tecla F5 o la combinació de tecles puc prémer, per actualitzar la página

6.Amb un navegador a més d'obrir pàgines web, es poden obrir altres documents?:
   d) Sí, a més d'obrir pàgines web, es poden obrir imatges, documents de text, pàgines web desades a l'equip

8. Els cercadors:
  a)Són eines que localitzen pàgines a Internet
  b)Són Yahoo,Altavista, Lycos, Infoseek,...
  c)Més utilitzat és Google

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada